Lastnik spletnega mesta in domene www.najem-plovil.com je Odjadraj Janez Rupnik s.p., Lipahova ulica 11, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju Odjadraj s.p.). Odjadraj s.p. je objavil to spletno stran za obiskovalce strani za namene informiranja in komunikacije s podjetjem. Odjadraj s.p. si prizadeva za točnost in ažurnost podatkov, objavljenih na spletni strani www.najem-plovil.com.

Podatki na spletnem mestu so zgolj informativne narave in nimajo pravnih posledic, razen kadar je to izrecno navedeno. Enako velja tudi za objavljen slikovni in video material, ki je simboličen in služi zgolj lažji predstavi navedenih vsebin na tej spletni strani. Odjadraj s.p. v nobenem primeru ne odgovarja komurkoli za kakršnokoli škodo, ki bi izhajala iz obstoja, dostopa, uporabe in/ali nezmožnosti uporabe te spletne strani in/ali informacij na spletni strani. Enako velja tudi za kakršnekoli napake ali pomanjkljivosti objavljenih vsebin na tej spletni strani.

Odjadraj s.p. si pridržuje pravico, da vsebino te spletne strani kadarkoli, na kakršenkoli način in ne glede na razlog spremeni brez vnaprejšnjega opozorila. Za kakršnekoli posledice tovrstnih sprememb Odjadraj s.p. ne prevzema odgovornosti. Avtorske pravice Na podlagi Zakona o avtorskih in sorodnih pravicah (ZASP) si Odjadraj s.p., pridružuje pravico do zaščite objavljenih vsebin v najširšem pomenu (zajemajoč grafične elemente, fotografije, video posnetke in besedila) objavljenih na spletni strani.

To pomeni, da je brez pisnega dovoljenja Odjadraj s.p., prepovedano vsakršno kopiranje, prepisovanje, razmnoževanje in kakršnokoli razširjanje objavljenih vsebin v komercialne namene. Odjadraj s.p. dovoljuje le uporabo in reproduciranje objavljenih vsebin na spletni strani, v omejenem številu za zasebno, nekomercialno uporabo.

 

POGOJI POSLOVANJA